vineri, 5 martie 2010

MARŢIŞOARE PENTRU ION CREANGĂ ŞI MIHAI EMINESCU

Elena DABIJA,
Director CAIE

A sosit şi multaşteptata sărbătoare a primăverii – MĂRŢIŞORUL. La Centrul Academic Eminescu această sărbătoare este multaşteptată şi se desfăşoară cu genericul: MĂRŢIŞOARE PENTRU ION CREANGĂ ŞI MIHAI EMINESCU.
Evenimentul are şi o mai mare semnificaţie deoarece în această zi s-a născut şi bunicul din Humuleşti – Ion Creangă, care a fost şi un mare prieten cu Mihai Eminescu şi care a tălmăcit la vremea lui atâtea poveşti şi amintiri din copilărie pentru noi toţi. Expoziţia de mărţişoare organizată a permis să vedem câtă fantezie şi dragoste au copiii când confecţionează acest simbol al renaşterii naturii şi al tuturor speranţelor noastre – MĂRŢIŞORUL. În această zi cei mai harnici au fost cititorii şi prietenii noştri fideli de la Grădiniţa 139, care de dimineaţă ne-au venit cu un buchet de poezii, legende, cântece şi mărţişoare confecţionate, dedicate marilor prieteni Ion Creangă şi Mihai Eminescu, bineânţeles şi doamnelor bibliotecare.
În cadrul orei de poveste „Legenda Mărţişorului” copiii, frumoşi la chip şi la suflet, erau şi ei ca nişte mărţişoare, atât de dulce şi gingaşi recitau şi fredonau melodii, povesteau legende despre Mărţişor şi primăvară.
Cum era şi firesc am organizat o oră de lectură „Marea prietenie: Mihai Eminescu şi Ion Creangă”, la care le-am povestit copiilor despre cum au făcut cunoştinţă şi prin ce se aflau legaţi aceşti doi mari scriitori? Nu a mai existat o altă prietenie mai intimă, mai nedespărţită între doi mari scriitori – chiar pe plan universal – decât între aceste două excepţionale personalităţi. Erau legaţi între ei printr-o afinitate care a trecut dincolo de vârstă şi erau asemănători aşa cum numai între gemeni se poate observa asemănare. Amândoi erau îndrăgostiţi de folclorul românesc şi au profitat extrem unul de la altul, ambii s-au hrănit deopotrivă din amintirile atât de reprezentative ale copilăriei lor. Deşi amintirile lor diferă fundamental, au totuşi ambele aura copilăriei dacă ne amintim: şturlubatecul Nică al lui Ştefan a Petrii era un adevărat poznaş, care a dat mult de lucru în special mamei sale. Eminescu, dimpotrivă era un copil liniştit, plin de fantezie, a cărei insulă în mijlocul lacului era una din sediile sale preferate, acolo unde liniştit şi-a construit din lut cetăţi întărite. Dar această deosebire se şterge cu timpul, odată cu maturizarea lor, când jocurile copilăriei le vor colora destinul creator. Marea prietenie dintre ei s-a bazat pe desăvârşita lor comuniune sufletească şi spirituală, mai trainică decât bronzul, rodind comori de gândire şi simţire, care sunt citite şi apreciate de atâtea şi atâtea genereţii de cititori.
Cu mare dragoste şi har artistic copiii povesteau fragmente din poveştile şi amintirile lui Ion Creangă în timp ce dna Maria Chirilă le prezenta „Cărţile copilăriei de Ion Creangă în colecţia CAIE”. Apoi a urmat şi o oră de lectură multimedia „Enciclopedia virtuală Ion Creangă” la care cei prezenţi au făcut cunoştinţă cu: opera, corespondenţa, fragmente din ecranizări şi dramatizări audio-video, fotografii, manuscrise şi alte documente, care l-au adus pe Ion Creangă mai aproape de noi – contemporanii.
Am primit în dar un panou-dedicaţie din partea copiilor şi educatorilor de la Creşa-grădiniţă nr. 139 cu următorul mesaj: „Multstimate doamne! Vă transmitem cele mai sincere felicitări cu prilejul sosirii frumoaselor sărbători a primăverii – Mărţişorul şi 8 Martie. Vă dorim multă sănătate, fericire, bunătate sufletească, armonie şi pace în casă! Să vă aducă primăvara numai dragoste, flori, zâmbete, să fiţi tinere, frumoase, iubite şi dorite! Fie ca primăvara, anotimpul renovării, să contribuie la realizarea tuturor viselor şi speranţelor Dumneavoastră! Cu respect Creşa-grădiniţă nr. 139”
A fost o zi dedicată Mărţişorului, prietenilor Ion Creangă şi Mihai Eminescu, cărţii, de cultură şi educaţie pentru tânăra generaţie.

Un comentariu: